Psychologen - Therapeuten - Coaches

Bert van Wijk

Bert van Wijk

Bert van Wijk is psycholoog, naast zijn werk in de ICT. In 2014 heeft hij zijn bachelor behaald en in 2016 is hij als levenslooppsycholoog afgestudeerd. Een levenslooppsycholoog stelt de menselijke ontwikkeling centraal. Uitgangspunt hierbij is dat een mens zich gedurende heel zijn leven blijft ontwikkelen op alle terreinen van het leven: lichamelijk, cognitief, sociaal, geestelijk en emotioneel. Ontwikkeling betekent echter niet altijd groei, soms is er ook sprake van verlies of afname van vermogens. Een levenslooppsycholoog kan u via coaching ondersteunen in verdere groei en ontwikkeling. Daarnaast kan hij u ook via therapie helpen als u vastloopt in het leven als gevolg van ontwikkelingen of gebeurtenissen (recent of uit het verleden) die een negatieve invloed hebben op u hebben en u beperken in het dagelijks leven.

 

“Ieders levensweg is uniek en daarom vind ik het belangrijk om vanuit een open en accepterende houding gesprekken te voeren om zo iemand écht te leren kennen. Daarbij is het voor mij essentieel om te werken vanuit een relatie die gebaseerd is op vertrouwen en respect voor de ander en dat op een nauwgezette wijze vorm te geven. Eén van mijn taken is om u of jou meer inzicht te laten krijgen in de ontwikkelingen in uw of jouw leven. Op basis daarvan gaan we samen op zoek naar de persoonlijke krachten en vaardigheden die u nodig heeft om een bepaald doel te behalen of om moeilijke dingen in het leven het hoofd te kunnen bieden. Hoogstwaarschijnlijk heeft u al de beschikking over een aantal van deze krachten en vaardigheden en u gaat werken aan het effectief gebruiken hiervan en indien nodig aan het stapje voor stapje ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Ik help u daar graag bij, want ik vind het heel mooi om te zien als iemand een positieve ontwikkeling meemaakt in zijn of haar leven.”

 

Bert is lid van de NFG en de RBCZ. Daarnaast is hij ook lid van de CVPPP.

Wachtlijst

Wij werken in principe zonder wachtlijst.