Psychologen - Therapeuten - Coaches

Marjanne van de Voorde

Marjanne van de VoordeMarjanne van de Voorde – van Schothorst is werkzaam als psychosociaal therapeut, coach en beeldend vaktherapeut. Zij heeft ervaring met het werken met kinderen, jongeren en volwassenen, zowel individueel als ook in groepsverband. Ook werkt zij met bestaande relaties zoals gezinnen of echtparen. In haar therapieën maakt zij gebruik van verschillende therapeutische invalshoeken, in afstemming op de doelen en persoonlijke mogelijkheden van de cliënt. Hoewel diverse manieren van werken mogelijk zijn wordt er regelmatig gebruik gemaakt van beeldende materialen voor het uiten van eigen ervaringen, gedachten, beleving en gevoel. Deze kracht van beeldend werk kan ook gebruikt worden in de vorm van onderzoek. Marjanne heeft zich bijvoorbeeld laten trainen in het afnemen van de DDS (Diagnostic Drawing Series), een tekentest aan de hand waarvan men meer zicht kan krijgen op iemands mogelijkheden, behoeften en problemen.

“Tijdens de therapieën neem ik mensen graag serieus en dat geldt ook voor de beelden die zij maken. Mijn ervaring is dat dit ruimte geeft voor het ontdekken van eigen mogelijkheden, grenzen en wensen. Beelden kunnen op een onverwachte manier vertellen wat je met woorden soms niet te pakken kunt krijgen en de ervaring tijdens het werken wordt anders in je geheugen opgeslagen dan hetgeen besproken wordt. Dit is voor veel mensen een reden dat beeldende therapie hen nieuwe inzichten en ervaringen oplevert. Het verwondert mij steeds opnieuw, hoe de kracht van eigen gemaakt werk mensen verder helpt waar zij zijn vastgelopen.”

Marjanne heeft de opleiding tot vaktherapeut beeldend gedaan aan de Hogeschool van Utrecht en is vanaf 2002 werkzaam geweest in de GGZ bij twee verschillende instellingen. Door de jaren heen heeft zij diverse cursussen gevolgd en haar eigen handelen verder geprofessionaliseerd door het volgen van supervisie, intervisie en leertherapie. Op basis daarvan is zij geregistreerd vaktherapeut beeldend bij de SRVB. Zij is lid van de NFG, RBCZ en van de FVB. 

 

Wachtlijst

Wij werken in principe zonder wachtlijst.