Psychologen - Therapeuten - Coaches

Beeldende therapie

Beeldende therapie is een behandelmethode die valt onder de vaktherapieën. In beeldende therapie wordt gebruik gemaakt van beeldend materiaal zoals verf, krijt, potloden, viltstiften en papier. De beeldende opdrachten en het materiaal doen een beroep op iemands oplossingsvaardigheden en spreekt een andere laag in de beleving en verbeelding van iemand als persoon aan dan wanneer je taal gebruikt. Daarom kan het een goede aanvulling zijn op, of alternatief zijn voor gesprekstherapie als blijkt dat je daarin stagneert, onvoldoende of met teveel moeite verder komt. In beeldende therapie aan verschillende doelen gewerkt worden. Enkele voorbeelden van doelen:

  • Vergroten zelfvertrouwen
  • Leren kennen van eigen mogelijkheden en grenzen
  • Verminderen van (faal)angst en perfectionisme
  • Leren stilstaan bij, omgaan met en het uiten van gevoelens en emoties
  • Verwerken van verlies, nare- of traumatische ervaringen
  • Vergroten van planningsvaardigheden en concentratievermogen
  • Verbeteren van onderling begrip en communicatie binnen relaties

Voor meer informatie over beeldende therapie kunt u contact met ons opnemen of kijken op www.vaktherapie.nl of Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie.

beeldende therapiebeeldende therapiebeeldende therapie

Wachtlijst

Wij werken in principe zonder wachtlijst.